domingo, 24 de noviembre de 2013El tamany dels  terrestres actuals


Perquè ja no existeixen rèptils terrestres tan grans com els dinosaures ?

El professor Antonio Ruiz de Elvira , catedràtic de Física Aplicada a la Universitat d'Alcalá , explica  que el problema és tèrmic . Tots els éssers vius hem de expulsar al exterior la calor generada en el metabolisme , en el funcionament dels músculs i en els corrents nervioses  . La calor és una energia , que només pot sortir per la superfície del cos .

Al cos s’ha de mantenir una temperatura constant, els animals grans han de perdre calor en excés a la superfície de què disposen fet pel qual són més grans , hi ha mamífers que al expulsar calor al exterior els provoca una major rapidesa en els seus moviments. .Un saure no necessita mantenir una temperatura fixa dins del seu cos , sinó que s'adapta a la de l'exterior , i fet que provoca que la grandària dels anteriors dinosaures fora major.

I , per què créixer ? És una conseqüència de la realimentació no lineal dels éssers vius . Els dinosaures van créixer fins que el seu esquelet ja no els podia suportar . Mentre a la terra habitaven els dinosaures els mamífers no van tindre l’oportunitat de evolucionar juntament amb la seua estatura . Avui en dia  passa el cas contrari els rèptils no poden experimentar canvis en el seu tamany perquè habitem els mamífers , però possiblement si desapareguérem experimentaríem canvis , com els mamífers quan habitaven els dinosaures.

Possiblement també el tamany tinga que veurer amb l’oxigen que hi ha a la terra , ja que amb un exés d’oxigen els dinosaures també tenien major grandària. Una altra causa pot ser la de l’adaptació a la forma de vida que junt aquesta experimenten canvis fissics per adaptar-se millor.

No hay comentarios:

Publicar un comentario