sábado, 2 de noviembre de 2013

El cicle de “El xiquet i la xiqueta” participa en l'efecte hivernacle


La quantitat de òxid nitrós (tercer gas més present en l'efecte hivernacle) ha augmentat molt considerablement durant els últims 35 anys, cosa que ens ha portat a un increment en la temperatura global de la Terra. Aquest augment ha sigut causat per activitats humanes com l'agricultura i l'ús de fertilitzants relacionat amb aquesta activitat.

Un equip del Centre de Ciències del Canvi Global, dependent del Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), ha realitzat un model on s'hi poden observar les diverses quantitats d'òxid nitrós en diferents parts del mòn, basant-se en la temperatura i la humitat de les diferents zones analitzades.

D'aquest model s'ha pogut observar un resultat un poc curiós, el grup format per Eri Saikawa, Ron Prinn i Adam Schlosser han deduït que en algunes regions de la Terra les quantitats de òxid nitrós disminueixen amb el cicle meteorològic del “xiquet”, fenomen que altera els patrons de l'atmosfera i que es caracteritza per temperatures més altes en el Pacífic, un augment de pluja en els deserts de Sudamerica i una baixa pressió del aire en el Pacífic oriental.
Al mateix temps, van observar que les quantitats d'aquest gas augmentaven quan es produïa el fenomen de la”xiqueta”, que es caracteritza per l'entrada d'aigües més gelades en la zona del pacífic que fan descendir la temperatura.

De tot aquest procés s'hi pot traure el resultat de que l'òxid nitrós, a part de ser molt important en l'efecte hivernacle, s'hi pot veure afectat per els patrons climàtics.

Noticia original

Noticies relacionades:
Dades de l'efecte hivernacle

No hay comentarios:

Publicar un comentario