lunes, 25 de febrero de 2013

Reprodueixen al laboratori el comportament estadístic dels terratrèmols

La fractura dels materials és un fenòmen complex que s’associa a molts desastres naturals, desde ruptures de xicotets dispositius fins a terratrèmols. 
En un estudi realitzat per investigadors de l’Universitat de Barcelona, s’ha utilitzat un material, que a compresió, permet reproduir les quatre principals lleis de recurrencia sísmica: la lley de Ritcher, la llei d’Omori, la distribució de les pauses entre sísmes i la llei de productivitat. El material consisteix en un tipus de vidre amb molts porus, disenyat per a aplicacions industrials. La mostra s’introdueix entre dues plaques i es comprimeix verticalment amb un pes que va augmentant amb el temps. A les plaques de compresió hi han dos sensors d’emisió acústica que farien el paper dels sismògrafs, que permeten detectar les fractures de la mostra.
Segons un dels investigadors, el que s’ha fet a l’experiment es simular una falla nova que començara des de zero, i d’aquesta manera han pogut observar l’evolució temporal de la falla, que al laboratori va ser d’unes hores, el que equivaldría a milions d’anys en la realitat.
S’han realitzat altres treballs amb anterioritat en els que s’ha intentat establir comparacions entre terratrèmols i fractures de materials al laboratori amb roques naturals, però els resultats han sigut incomplets. En canvi, aquest material permet realitzar distints experiments controlant distints paràmetres, com la velocitat o la força.
El resultat del experiment ha mostrat que el material segueix les quatre lleis estadístiques de la sismologia. En altre experiment amb el mateix material s’ha estudiat el nombre de rèpliques després que es produisca la fractura, i s’ha vist que el temps decau d’acord amb la llei d’Omori. S’han pogut comparar els resultats del laboratori amb les dos últimes lleis. La tercera, la llei estadística de distribució de pauses entre sísmes, s’ha comparat amb els resultats de la sèrie de terratrèmols de California, i en la quarta, la llei de productivitat, s’ha pogut comprovar la seua similitud amb els resultats del experiment, que mostra com el nombre de rèpliques després d’una fractura major creix en funció de l’energia d’aquest event principal.


Noticies relacionades:


No hay comentarios:

Publicar un comentario