sábado, 16 de febrero de 2013

La hemodiafiltració per a pacients en diàlisi


Segons un estudi publicat a 'Journal of the American Society of Nephrology' han trobat un altra manera per a l’eliminació de les toxines durant la diàlisi. Aquest estudi proposat per Francisco Maduell afirma que aquesta forma diferent a la convencional és un factor favorable per a poder allargar el termini de vida en els pacients amb insuficiència renal.
Es per aquesta raó, investigadors varen realitzar un estudi, en el qual uns pacients aleatòriament continuaven amb el mateix procés utilitzat i altres provaren la nova manera, és a dir HDF-OL. Els pacients varen ser seguits durant tres anys. Tots aquells que havien sigut tractats amb HDF-OL havien reduït els percentatges de morir per qualsevol causa (malaltia cardiovascular, infeccions...).
Per tant, aquest estudi revela que HDF-OL pot allargar la vida en comparació a la hemodiafiltració convencional. Segons afirma el doctor Maduell “La mortalitat segueix sent molt elevada en els pacients en diàlisi, qualsevol reducció de mortalitat seria un assoliment important”. HDF-OL pot convertir-se en un futur en la millor opció per al tractament d'aquestos pacients.

Notícia original
Notícies relacionades
Video relacionat:

No hay comentarios:

Publicar un comentario