jueves, 28 de febrero de 2013

El ADN com a nou sistema d´almacenament de dades.

Investigadors del Laboratori de Biología Molecular d´Europa i el Institut Bioinformátic europeu,han estat investigant en poder emmagatzemar dades com una foto,una película o un pdf en el ADN de les cél·lules.

Aquesta técnica habia sigut intentada sense molt de éxit altres vegades,però, amb una nova técnica complexa anomenada técnica de correcció  errors i codificació de la informació,que tracta en evitar els errors que pot cometrer una cél·lula en el seu ADN causant mutacion.Gràcies a aquestes mutacions podem evolucionar pero no ens serviria per a guardar arxius ja que es farien malbé.

Amb els estudis fets han pugut emmagatzemar 739kb en una mol·lécula de ADN i han pugut calcular que en un gram de ADN cabríen alrededor de 2000 Terabytes i ademés podria conservarse aquesta informació 10.000 anys més o menys, contrastats en els 10 anys que sol durar l´informació en un dispositiu d´emmagatzemització actuals com pot ser un USB.


No hay comentarios:

Publicar un comentario