miércoles, 27 de febrero de 2013

Microbis que viuen en el femMicrobis que viuen en el fem.Aquests estudis realitzats a la ARS recolzen la prioritat de la USDA d'assegurar la seguretat alimentària. ARS és l'agència principal d'investigacions científiques del USDA.

En un projecte van utilitzar mostres dels fems de sis exemplars de bestiar boví per identificar un joc clau de grups de bacteris gastrointestinals. També  vaobservar que tot el bestiar boví, tant el lleter com el no lleter, consumia la mateixa dieta, eren de la mateixa raça, tenien el mateix sexe i la mateixa edat.

En un altre estudi van estudiar com la dieta del bestiar afecta el transport de patògens en l'escorriment de camps agrícoles amb el fem. Van nombrar dos tipus de fem amb conreu convencional en tres diferents taxes: una quantitat suficient per satisfer les necessitats de nutrients per als cultius, per proveir els nutrients per dos anys i per proveir els nutrients per quatre anys.

El grup va analitzar mostres de l'escorriment dels camps, i va descobrir que ni la dieta ni el tipus de conreu afectar al transport dels bacteris del fem, però que afectava el transport dels bacteriòfags.ENLLAÇ (informació i imatge):

http://noticiasdelaciencia.com/not/6468/los_viajes_de_los_microbios_que_viven_en_el_estiercol/

ALTRES: 

http://www.ars.usda.gov/is/espanol/pr/2013/130222.es.htm

VIDEO RELACIONAT:

http://www.youtube.com/watch?v=vmRw5IYv91k


No hay comentarios:

Publicar un comentario