domingo, 11 de enero de 2015


Tractament amb cèl·lules mare per a Modric

Luka Modric volia que els pitjors pronòstics sobre la seva lesió (arrencament al tendó proximal del recte) i el temps de convalescència al voltant de quatre mesos no es compliren . Per això va passar per la consulta del doctor Mikel Sánchez , pioner en el tractament amb cèl·lules mare i factors de creixement . El jugador va estar a Vitòria per estudiar una alternativa que li permetira anticipar la seva tornada als camps , que podia retardar-se fins als quatre mesos segons els últimes diagnòstics .

L'última veu que els metges blancs i el mateix Modric van voler escoltar vaestar la de Mikel Sánchez , expert en els tractaments amb cèl·lules mare i factors de creixement .

 Els factors del creixement són una preparació que es realitza a partir de la sang del propi pacient , al qual se li extrau prèviament . S'estimula la regeneració dels teixits a través d'un centrifugat i se separen els glòbuls vermells, blancs i el plasma amb les plaquetes després d'un procés que es porta a terme en aquesta esmentada sang.


 Si el tractament havera ixit bé, la lessió s´havera reduït de 4 mesos a 2 semanes, però com que el jugador no ho va acceptar de manera correcta, ha tingut que cumplir els 4 mesos de repós.


1 comentario: