jueves, 29 de enero de 2015

Més aprop del pàncrees artificial.


El últim pas en la carrera que diferents grups d'investigació de tot el món mantenen per a desenvolupar un pàncrees artificial que faça la vida més fàcil a las persones amb diabetis arriba de Australia.


Xavier Homes, un nen de quatre anys amb diabetis de tipus 1 , ha recibit un tractament capaç de paralitzar els atacs d'hipoglucèmies. " És un gran avanç , tot i que encara no podem parlar de pàncrees artificial , sinó com a molt de bomba d'insulina intel·ligent" , explica Ignacio Conget , de la unitat de diabetis de l' Hospital Clínic de Barcelona . Es va crear una fase de proba per a experimentar amb aquest tractament i  es van adonar que funcionava i facilitava el estudi de propers avanços.


Les bombes d'insulina per als malalts de diabetis tipus 1 estan molt desarrollades . Es tracta d'uns petits equips portàtils de la mida d'un telèfon mòbil que administren la substància a traves d'una cànula subcutània de forma esporàdica en la dosi programada, a partir de les estimacions de la ingesta d'aliments, és a dir, sucre.


El nou equip va un pas més endavant, un sensor permitix detectar amb una antelació de 30 minuts el moment en el que disminuiran els nivells de sucre, alsehores el dispositiu detin la infusió de insulina per a evitar un atac d'hipoglucèmia. El cost del dispositiu està en 7000 euros segons els preus anunciats en Australia i es limita als casos de diabetis de tipus 1.
Video: 

No hay comentarios:

Publicar un comentario