domingo, 4 de enero de 2015

Bioacumulaió d’insecticides piretroides en peixos de riu

L’elevat ús d'insecticides piretroides està fent que la seua presència en peixos augmenten desmesuradament, podent causar en aquests dificultats cardíaques, hepàtiques..., aquest ús desmesurat també pot causar problemes neurològics i carcinògens en l'espècie humana.
Un estudi ha determinat la presència, per primera vegada, d'aquests insecticides en peixos de riu. Segons la principal investigadora del projecte; deurien de considerar aquests insecticides com contaminants persistents, ja que és la primera vegada que un contaminant es troba present en el 100% de les mostres analitzades en un estudi.
Altres contaminants com PBDE's o declorans han sigut detectats en aquestes mostres, però cap d’ells en un percentatge com aquest.
Degut a aquesta elevada presència (no en xicotetes quantitats) , ja que la seua presencia per gram de grassa és superior a les quantitats d’altres tipus de contaminants com fàrmacs, productes d'higiene personal... que poden presentar alguns animals, els insecticides piretroides seran motiu d’investigació per a determinar els seus efectes, també seran sotmesos a estudis de control i de seguretat ambiental.
Per tant, podem considerar que aquestos insecticides estan contribuint al problema mediambiental que suposa la bioacumulació.

Noticia original

Noticies relacionades:Vídeo

No hay comentarios:

Publicar un comentario