lunes, 12 de enero de 2015

Cancer de vejiga

Els gens Notch són una arma de doble tall: en alguns càncers tenen un efecte perjudicial perquè promouen el creixement del tumor, mentre que en altres actuen com supressors. Encara no està clar per què, el que impedeix preveure el caràcter de Notch en cada tumor i dificulta el seu ús com a diana farmacològica.
Investigadors del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO) ho aclareixen per al càncer de bufeta, en què és antitumoral. Aquest resultat crida a ser cauts en l'ús d'estratègies terapèutiques basades en la inactivació de Notch, perquè podrien augmentar el risc de càncer de bufeta.
El treball conclou amb una nota de precaució: "Nosaltres i altres havíem descrit prèviament els efectes antitumorals dels inhibidors farmacològics de Notch en models preclínics [d'adenocarcinoma de pulmó, on Notch és oncogènic]; les nostres dades actuals conviden a ser cauts en l'aplicació de la inhibició no específica de la via de Notch a la clínica, perquè podrien incidir en l'augment de tumors escamosos, com en la bufeta ".

1 comentario: