sábado, 3 de enero de 2015

Els transgènics

Un transgènic és un organisme genèticament modificat (OGM), és a dir, qualsevol organisme al que se li ha canviat la informació del seu material hereditari (ADN).Què són els cultius transgènics?

Són aquells cultius el material genètic dels quals s’ha modificat mitjançant tècniques d’enginyeria, tot inserint material genètic procedent d’altres espècies. Aquestes tècniques d'enginyeria són ben diferents de les utilitzades en la genètica tradicional, la qual només combina material genètic entre varietats i individus d’una mateixa espècie.

Quins són els seus riscos?


Els cultius transgènics representen un risc per al medi ambient i per a la salut pública, ja que no es poden predir els seus impactes a llarg termini.

Per què són interessants els transgènics?

Beneficis per l'agricultura:
  • Cultius resistents a malalties i plagues (blat de moro resistent al "taladro")
  • Cultius tolerants a herbicides (soja resistent a herbicides, glifosat)
  • Cultius resistents a condicions ambientals adverses (sequedat, gelades, salinitat,...)
  • Cultius amb major rendiment (arròs)


Beneficis per la indústria:
  • Fruits que tarden més en madurar
  • Augment de la producció
  • Producció d'antibiòtics ràpidament
  • Obtenció d'aliments amb anticossos i determinades vitamines
No hay comentarios:

Publicar un comentario