martes, 13 de enero de 2015

Madrid exedeix els llímits legals de contaminació per sext any consecutiu

L'informe presentat per l'Organització conservacionista Ecologistes en Acció indica que a els nivells de nitrògen (NO2) s'han superat a els màxims anuals permesos per la normativa europea al llarg de 2014 i en les primeres setmanes de 2015.
En aquest moments, Madrid te obert un expedien d'infreccions per superar els llímits de contaminació per NO2.
Un dels resultats més rellevants de l'informe de la qualitat de l'aire a la cuitat de Madrid durant 2014 és que és confirma la irrupció d'altre perillós contaminant, l'Ozó Troposfèric (O3), d'especial incidència als mesos d'estiu.
Encara que uns quants contaminants com les partícules hagin moderat la seua incidència, la situació s'està deteriorant a causa de l'Ozó o el diòxid de nitrogen.
L'informe de qualitat de l'aire de Madrid recull els tats de les 24 estacions de mesurament situades al perímetre urbà. Analitza la presencia de diòxid de nitrogen (NO2), particules en suspendió i Ozó troposfèric a funció de la normativa d'obligat compliment i també dels valors recomanats per l'Organització Mundial de la Salut.

Notícia original

Notícia relacionada 

No hay comentarios:

Publicar un comentario