miércoles, 12 de febrero de 2014

Troben una forma d'eliminar resistències a fàrmacs contra el càncer de pulmó

Uns investigadors han trobat el principal agent que guía la resistència al tractament contra el cáncer de pulmo avançat. Açò servirá per a dissenyar nous fàrmacs per a pacients que tenen difícil curació.

L’estudi s’ha elaborat a partir d’anàlisi de tumors de pulmó però, els resultats podrien servir per a altres tipus de cáncer. És un gran descobriment i ara hem de pressionar a la indústria per a impulsar assajos clínics de nous fàrmacs, ja que pot ser útil per a altres tumors.
Han descobert un nou mecanisme de resistència a l'erlotinib i el gefitinib, dos fàrmacs utilitzats per a un subgrup de pacients de càncer de pulmó que té alterat el gen que codifica el receptor del factor de creixement epidèrmic.

Quasi el 20% de la gent que té cáncer de pulmó té mutat l’EGFR. Actualment, hi ha fàrmacs que poden eliminar l’efecte de l’EGFR


Notícies relacionades:
Vídeo:

No hay comentarios:

Publicar un comentario