miércoles, 5 de febrero de 2014

Nova tècnica de cultivar cèl·lules mare intestinals

S'ha descobert un nou mètode capaç de fer créixer cèl·lules mare intestinals i amb la possibilitat d'estimular-les per formar cèl·lules intestinals madures de tot tipus.

L'intestí prim,al igual que gran part dels òrgans del cos, conté una regió on hi abunden gran quantitat de cèl·lules mare immadures, diferenciades de altres cèl·lules mare  ja madures i especialitzades. Fins al moment,  no s'havia descobert com fer créixer aquestes cèl·lules, ja que les cèl·lules mare immadures sols es mantenen en aquest estat amb unes cèl·lules de suport, les cèl·lules de Paneth, però un equip d'investigadors del Institut Tecnologic de Massachusetts (MIT) amb l'ajuda d'un centre de Boston (BWH)
Cèl·lules mare pures induïdes a diferenciar-se en cèl·lules de Goblet,
 que apareixen de color roig
 Brigham and Women's Hospital, han descobert dos xicotetes molècules capaces de substituir les cèl·lules Paneth, realitzant la funció de suport que realitzaven aquestes, sense impedir la proliferació de les cèl·lules mare.

S'hi va demostrar que les cèl·lules mare podien estar en el estat immadur durant un temps indefinit en un laboratori amb l'ajuda de les molècules. A més, amb l'ajuda de molècules, incluïnt inhibidors o activadors, els científics poden determinar el tipus de cèl·lules que finalment es crearan amb aquest procés.

Amb aquest estudi s'intentarà realitzar fàrmacs que acaben amb determinades infermetats intestinals, inclús, es pensa en la possibilitat de crear nous intestins que pugen ser utilitzats en un futur en persones que pateixen malalties intestinals greus.

Noticia original

Noticies relacionades:
-Informació adicional
-Altres formes de originar cèl·lules mare
No hay comentarios:

Publicar un comentario