miércoles, 12 de febrero de 2014

Existència d’un vincle químic entre reines biològiques d'espècies animals diferents

Un nou estudi realitzat per un equip de la Universitat de Lovaina(Bèlgica) i de investigadors internacionals, han descobert que hi ha una gran similitud en l’estructura química de les feromones utilitzades per la reina de les abelles, formigues i les vespes per tal d’ocasionar esterilitat en les obreres de les seues colònies.

L’ investigació es va dur a terme a través de feromones de reina que pugueren produir esterilitat. Després de identificar-los mitjançant un anàlisis de perfils químics de reines i obreres, els investigadors van crear mostres de feromones sintètiques i les van provar per observar si es produïa la inhibició de la reproducció en els insectes de classe obrera.
Els olors que desprenien, donaven l’efecte de la presencia d’una reina en la comunitat, aleshores va provocar que s’activaren menys ovaris de obreres, en comparació amb el que ocorria en obreres no esposades a aquestos olors.

Les feromones de les tres especies d’insectes pertanyen a una mateixa substància química:hidrocarburs saturats. Aleshores els investigadors van arribar a la conclusió de que aquestos  hidrocarburs saturats formen una classe  de feromones de reina que s’han conservat al llarg en les abelles, formigues i vespes. 
Però, ¿com es possible aquesta semblança química de les feromones de reina entre especies tan diferents evolutivament? El equip creu que les feromones de reina en insectes socials, probablement van evolucionar a partir de‘’senyals de fertilitat’’ que utilitzaven les femelles de especies de insectes solitàries per atraure als mascles amb l’ intenció d’aparellar-se. Tot açò,  apunta a que, en el transcurs de la evolució, les senyals de fertilitat van acabar servint com feromones de reina destinades a regular la reproducció en una comunitat, i aquestes es van mantindre la mateixa composició química  des de l’últim avantpassat solitari en comú de tots els insectes socials.

Aquest estudi podria ajudar a investigar i entendre els misteris que amaga la vida en societat d’aquest tipus d’insectes. I descobrir més sobre aquests xicotets animals que presenten una gran cooperació i convivència entre els individus de la seua espècie.

NOTICIA ORIGINAL
NOTICIES RELACIONADES:
-Vespes: reina i obreres
-Formigues

No hay comentarios:

Publicar un comentario