lunes, 5 de diciembre de 2011

L’aigua, imprescindible per nosaltres


L’aigua, un element fonamental, imprescindible per a les persones, un element present a mars, oceans, glaciars…
En general a la Terra, la podem trobar en tres estats: líquid, sòlid i gassós. Avui en dia, sabiem què l’aigua passava d’un estat a un altre mitjançant la temperatura, com per exemple d’estat líquid a estat sòlid als 0 Graus Centígrades sota zero. Però, als Estats Units, dos científics han descobert aigua en estat líquid a menys 48 Graus Centígrades sota zero. Amb aquest descobriment, han demostrat què l’aigua no solament canvia d’estat a través de la temperatura, també els canvis físics de les mol•lècules de l’aigua canvien. L’aigua, es un líquid molt diferents als altres. Per exemple, quan l’aigua es solidifica, quan es forma el gel, aquest sura en l’aigua, però altres líquids al solidificar-se, augmenta la seva densitat i s’enfonsen.
El fenòmen extrany de trobar aigua líquida a menys 48 Graus Centígrades sota zero es pot observar, s’ha observat als núvols. A més experiments han afirmat aquest fet. Els resultats han demostrat què l’aigua al aproximar-se als 48 Graus Centígrades sota zero, les mol•lècules augmenten. De forma què es congela. Al descendre la temperatura la densitat també disminueix. Es a dir, els canvis què afecten a la congelación de l’aigua són la temperatura i els canvis en l’estructura física d’aquesta i que a 48 Graus Centígrades sota zero es la màxima temperatura què pot arribar l’aigua en estat líquid abans de congelar-se obligatòriament.


Notícies Relacionades:

Video:


1 comentario:

  1. M´ha paregut interessant el descobriment d´aquestos científics i he encrontrat aquest estudi relacionat:
    (http://www.paginanoticias.es/n/Sociedad/pnw7wsco/El-agua-se-congela-partir-de-48o.htm)

    ResponderEliminar