jueves, 29 de diciembre de 2011

Els bebés prematurs barons sobreviuen menys que les dones.

En l’actualitat, els bebés més prematurs i que a demés són barons tenen més poques probabilitats de sobreviure que les xiquetes. Aquesta conclusió científica establerta per uns investigadors de la Universitat Nacional d’Austràlia de medicina (ANU), afirma que els xiquets poden sofrir greus malalties com ceguera, sordera i problemes necrològics.  
Altres malalties presents en els xiquets prematurs son paràlisis cerebrals i també problemes en el sistema cardiovascular , com disfuncions en la tensió.   

Aquests reveladors estudis fets a més de 2.500 bebés, nascuts durant la setmana 28 de gestació o abans, determinen que els xiquets tenen més possibilitats de patir problemes de salut a llarg termini que les xiquetes. A demés, es veu reflexat en que el 23% dels barons moren en l’hospital front al 19% de mortalitat en les dones. Els bebés prematurs extrems que sobreviuen, als tres anys poseixen una forta discapacitat funcional però amb prou de diferència entre els dos sexes, ja que aquesta discapacitat afecta a 20 de cada 100 xiquets i en les xiquetes un 12%.  
Els investigadors d’aquests estudis revelen les conseqüències en la salut d’un bebé prematur baró però es pregunten sense obtindre ninguna resposta: “Per què els naixements prematurs en homes són més perillosos que en les dones?” 
Els barons prematurs, els que naixen abans de la setmana 37 de gestació i els prematurs extrems abans de la setmana 34 d’embaràs, moren a les poques hores de nàixer en l’hospital i als pocs anys però també en molts avortaments. Alguns investigadors pensen que els naixements prematurs extrems es deu a que els homes no són capaços de combatir aquests problemes.   
Kent, líder científic de la investigació, insta al altres països per a que realitzen estudis com els que s’han fet en Austràlia per comprovar si els resultats i observacions són similars entre els diversos grups de bebés estudiats amb cura i detall.  


Noticies relacionades:

Vídeo: 

No hay comentarios:

Publicar un comentario