domingo, 4 de diciembre de 2011

Cal mantenir l'hidrogen en nivells baixos per portar els reactors a parada freda.


La companyia elèctrica de Tòquio, Tepco, ha començat a injectar nitrogen en els atuells de contenció dels reactors de la central nuclear de Fukushima per tal d'evitar més explosions d'hidrogen. L'acumulació d'aquest compost va ser la principal causa de les detonacions que es van registrar els dies següents al terratrèmol i el tsunami del passat 11 de març en els reactors un, dos, tres i quatre.

Tepco ha començat per reducir la concentració de hidrógen dels reactors uno, dos (el més perjudicat) i tres, els cuáls tenen uns nivells situats per davall del 4%.

En el mes d'octubre, els operaris van començar a extreure els gasos contaminants del vas de contenció del reactor número dos, en el que els nivells d'hidrogen eren de 2,9%.
Mantenir els nivells d'aquest compost baixos és indispensable per aconseguir la parada freda dels reactors de Fukushima-1 abans que acabe l'any, per complir el pla promès pel Govern.

El Govern del Japó podria anunciar l'apagada en fred dels reactors de la central nuclear el 16 de desembre.
Aquesta mesura podria ser conseqüència de l'informe de Tepco en què es ressenya que les temperatures del material nuclear situat en el fons dels vasos de contenció estarien estabilitzades. Igual, que els nivells de radiació en els reactors haurien descendit de forma significativa.

Notícia original:


Noticies relacionades:

-Tepco confirma la fusió en les barres de combustible de tres reactors de Fukushima
-La fusió de Fukushima va ser pitjor del que s'havia anunciat

Video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario