domingo, 4 de diciembre de 2011

L'aigua es pot mantenir líquida fins als 48 graus per davall de zero


Dues científiques dels Estats Units afirmen que l'aigua es pot mantenir líquida fins a 48 graus centígrads baix zero, en quan la temperatura a la que s'ha de començar a congelar es a 0 graus.
La formacío del gel no només està controlada per la temperatura sinó que també tenen a vore els canvis físics que es produixen en l'estructura molecular de l'aigua.
Aquesta investigació ha servit, també per a determinar quanta aigua està en l'aire i quanta està cristal·litzada. És una dada clau perquè això influeix notablement en la quantitat de radiació solar que absorbeix l'atmosfera terrestre.

L'aigua líquida és una xarxa de molècules formada per dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen units i denominat enllaç d'hidrogen. El gel d'aigua té 16 formes cristal·lines en què s'uneixen les molècules unes amb altres. L'aigua es comporta de manera diferent a altres líquids.
El nivell possible de congelació està molt per davall de zero graus, en els núvols l'aigua està en estat líquid a 40 graus per davall de zero i s'han fet experiments que demostren que l'aigua es pot mantindre líquida a 41 graus per davall de zero.

Si l'aigua està en contacte amb un altre material, l'aigua es congelarà normalment a zero graus. Però l'aigua pura es pot mantindre en estat líquid a molt baixes temperatures.
El problema és que és molt díficil estudiar què és el què controla aquest procés que es diu procés de nucleació homogèni de gel, ja que la cristal·lització és molt veloç al voltant del punt de congelació.

Dos científics han ivestigat aquest procés i encara que han utilitzat un nou sistema de modelització de la congelció de l'aigua que és 200 vegades més ràpid que els empeats en estudis anteriors, han necessitat milers d'hores de còmput per a simular el comportament d'exactament 32.768 molècules d'aigua, per determinar els canvis de l'aigua al superenfriado i simular la velocitat de cristal·lització del gel. En aproximar els 48 graus per davall de zero, hi ha un increment notable de la proporció de molècules d'aigua. Aleshores es produeix una inusual caiguda de la densitat i un igualment inusual increment de la capacitat tèrmica i de la capacitat de compressió, cosa que explica que l'aigua siga més fàcil de comprimir a mesura que es refreda, a diferència d'altres líquids.Notícies Relacionades:
Vídeo:

No hay comentarios:

Publicar un comentario