sábado, 30 de abril de 2016

La Terra és més verda que fa 33 anys gràcies al CO2

Molt es sap sobre les conseqüències de la gran quantitat de gasos d'efecte hivernacle acumulats en l'atmosfera. S'estima que aquests representen gairebé el 0,04% de l'aire que respirem. Però la xifra seria més gran si no fos per la capacitat que tenen les plantes per atrapar-lo. I són, precisament, els vegetals els que es veuen més beneficiats pels alts nivells d'aquests gasos a l'atmosfera. Segons un estudi publicat avui a la revista Nature Climate Change, la Terra ha guanyat 36 milions de quilòmetres quadrats de superfície verda, l'equivalent a tres vegades l'extensió d'Europa o 3,5 la dels Estats Units, aproximadament.
L'estudi, en què ha participat el CREAF, , pren com a referència els últims 33 anys. Des de llavors, la biomassa terrestre ha augmentat en el 40% de la superfície de la Terra, mentre que s'ha reduït en només el 4%. I els científics relacionen principalment aquest creix
ement a les altes concentracions de CO2, un potent fertilitzant que es desconeixia com havia afectat a nivell planetari.
S’ha relacionat l'enverdiment del planeta a l'augment dels nivells de CO2 atmosfèrics provocat pel consum de combustibles fòssils. En haver més diòxid de carboni, les plantes han pogut generar més fulles capturant-lo de l'atmosfera durant la fotosíntesi. gràcies a això, l'increment de la concentració d'aquest gas d'efecte hivernacle s'ha vist frenat.El diòxid de carboni és responsable en un 70% del enverdiment de la Terra. Però els científics, identifiquen, a més, altres raons que expliquen l'augment de la biomassa: el canvi climàtic (en un 8%), el nitrogen atmosfèric (en un 9%) i els canvis d'usos del sòl (en un 4 %).
Però no tot el que és bo per a les plantes ho és per a la resta del planeta. Hi ha efectes per emetre CO2 a l'atmosfera. Un d'ells, el canvi climàtic, el que comporta l'augment de la temperatura global, l'increment del nivell del mar, el desglaç o la radicalització de les tempestes tropicals. Efectes que ja estem patint i que no remetran si no deixem d'utilitzar combustibles fòssils.
I és que el creixement de la biomassa vegetal a causa del fertilitzant carbònic té un sostre. La fórmula és senzilla: com més biomassa, les plantes necessitaran també més aigua i altres nutrients, sobretot el fòsfor, ambdós recursos limitats i vitals al planeta.

Notícia original

Notícies relacionades

 –Els boscos sincronitzen el seu creixement en resposta al canvi climàtic. 
-La concentració de diòxid de carboni també augmenta en l’alta atmòsfera. 


-Vídeo :

No hay comentarios:

Publicar un comentario