martes, 26 de abril de 2016

Les enfermetats per transmissió sexuals ens han fet monògams

Un grup d’investigadors creuen que les malalties per transmissió sexual han tingut un paper fonamental a l’hora de ser monògams. Plantegen que quan l’agricultura va permetre l’aparició de poblacions, la nostra relació amb bacteris com la gonorrea o la sífilis va canviar. Quan el nombre de la societat és major, els brots es tornen endèmics i l’impacte sobre aquells que practiquen la poligàmia és major. En una societat sense condons de làtex o anibiòtics, les infeccions bacterianes tenen un gran impacte sobre la fertilitat.

Al llarg del temps, en les creixents societats agràries del principi de la història, la interacció entre la monogamia i la imposició de normes per apuntalar-la han acabat donant-li un avantatge en forma de major fertilitat a les societats que la practiquen.

Els autors d’aquest treball consideren que estos enfocaments, que posen a prova la hipòtesi en què es tracta d’entendre la interacció entre les dinàmiques socials, i les naturals. Poden ajudar a entendre, no sols l’aparició de la monògama imposada socialment, sinó que també altres normes socials relacionades amb el contacte físic entre humans.

NOTÍCIA ORIGINAL

NOTÍCIA RELACIONADA 1

NOTÍCIA RELACIONADA 2


 No hay comentarios:

Publicar un comentario