viernes, 29 de abril de 2016

Aixina es conecta el cervell durant un viatge de LSD

El LSD, una droga psicodélica semisintética, coneguda per els seus efectes psicológics, pot provocar experiencies psicodéliques en estat de semiconsciencia als que la consumeixen. Els experts han realitzat un estudi amb 20 persones per saber que els ocurreix a els consumidors d’aquesta droga. El que passa es que de manera normal el nostre cervell esta separat per parts però quan consumim aquesta droga el cervell es torna un cervell mes compacte, apart de alucinacions el consumidor de la droga experimenta: la disolució del ego.

La perduda del ego ocurreix en el cervell d’aquells que pensen que no tenen cos, els cientifics van fer un estudi amb 15 persones baix els efectes del LSD i van descubrir que el ego es produit per un exces de conectivitat entre les regions del cervell, les zones del cervell que presentaven un exces de conectivitat eren el lobul parietal i el frontal i la sensació de no tenir cos pot ser degut a la funcionalitat del lobul anterior del cortex.

Relacionant el LSD per a tractament de trastorns psiquiatrics i neurologics, sabent que el LSD en la decada dels 50 i 60 es va sintetitzar com una droga que podia servir per auquestos tractaments, però un accident en laboratori va fer que prohibiren aquesta droga com a tractament medicinal i recreatiu, ja que la gent la va começar a gastar recreativament. No obstant, els cientifics pensen que podria ser utilitzada per a mals de panxa molt forts, migranyes clúster o racim o enfermetats com depresions o trastorns de ansietat poden ser aliviades per el consum de LSD.

Noticia original:

Noticies relacionades:
1. Noticia relacionada
2. Noticia relacionada

Video:


No hay comentarios:

Publicar un comentario