miércoles, 6 de abril de 2016

EL CANVI CLIMÀTIC REDUIRÀ EN UN 60% LA PRODUCCIÓ ELÈCTRICA

El canvi climàtic està canviant les precipitacions i afectant les temperatures de l'aigua. Amb això afecta la producció d'energia de les centrals termoelèctriques (on s'inclouen les alimentades per combustibles fòssils, biomassa i les nuclears, les quals aporten el 98% de la producció elèctrica mundial) ja que, tenint en compte que aquestes prenen aigua directament de els rius, llacs o de la mar per refredar els condensadors de les seues turbines, l'escassetat o escalfament de l’aigua suposa una important restricció per al seu funcionament.

Així doncs, l'impacte del canvi climàtic sobre el cabal dels rius podria reduir en fins a un 60% la capacitat de producció d'electricitat al món entre 2040 i 2070, segons un estudi de l'Institut Internacional d'Anàlisi de Sistemes Aplicats ( IIASA) de Viena.

Amb això cal abordar la producció d'electricitat des de la perspectiva de l'adaptació al canvi climàtic. Algunes mesures per adaptar-se als impactes del canvi climàtic poden ser: augmentar l'eficiència motriu, substituir el carbó per centrals de gas (que són més eficients) o canviar el sistema de refrigeració d'aigua dolça per un altre que faça servir l'aire o l'aigua del mar. Però totes aquestes alternatives plantejades suposen costos i augmentaran el preu de l'electricitat.

Estats Units, el sud de Sud-Amèrica, Àfrica del Sud, Amèrica Central, el sud d'Europa, el sud-est d'Àsia i el sud d'Austràlia són les regions més vulnerables. En elles es preveu com a conseqüència del canvi climàtic la disminució del cabdal anual dels seus rius, combinat amb forts augments en la temperatura de l'aigua, la qual cosa reduirà molt notablement la capacitat de la producció hidro i termoelèctrica.

NOTÍCIA ORIGINAL

NOTÍCIES RELACIONADES
- La transformació del model energètic davant  canvi climàtic

VÍDEO

No hay comentarios:

Publicar un comentario