domingo, 27 de enero de 2013

Els oceans, els mes afectats pel canvi climàtic


Un del llocs on podem trobar el mes clar cas de cambi climàtic es al Àrtic, on per culpa d'aquest fenomen molts bancs de peixos estan migrant allí, per habitar les zones mes profundes.
 Aquestes zones properes al cercle Polar Àrtic son unes de les mes productives del planeta parlant de pesca, però per la sobreexplotació d'aquest recursos i per els moviments dels peixos a zones mes fredes, està produint que els grans vaixells pesquers viatgen encara mes al nord. Fet que produirà que en un futur no molt llunya, també aquestes zones queden despoblades.
"El calor acumulat en l'atmosfera degut al escalfament es transfereix a l'oceà i es tradueix a la vegada, en estratificacions i en la pèrdua de nutrients en baixes latituds.""Per el contrari, al pedre el gel les zones mes al Nord absorbeixen una llum antes no rebuda, adquirint mes nutrients i per la qual cosa, son mes productives" (agrega Paul Wassmann)
D'aquesta manera els científics s'han adonat del desplassament cap al nord d'espècies com el capellà, el bacallà o la arengada.
La invasió de noves especies als oceans àrtics, pot provocar la perdua de moltes especies originals d'aquestos paratges, fet que pot aplegar a produir l'extinció d'algunes especies i l'alteració en aquest ecosistema.

Noticia original


No hay comentarios:

Publicar un comentario