martes, 22 de enero de 2013

Parentiu més estret del pensat entre els natius d'Amèrica amb els del nord d'Europa.

Segons una nova investigació els natius americans i els nord europeus tenen un avantpassat comú.

Investigacions sobre uns anàlisis genètics han mostrat que els antics pobladors del nord d’Europa i Amèrica mantenen en comú un mateix antecessor, ja que un avantpassat dels nord europeus està emparentat amb un dels americans. Aquest fet dóna solució a moltes similituds plantejades en la genètica dels dos grups.

A la Universitat de Harvard, l’equip de Nick Patterson i David Reich ha realitzat un estudi on s’ha vist que l’ADN de dos poblacions de caçadors-recolectors molt diferents d’Europa guarden una estreta afinitat amb l’ADN dels natius americans i les poblacions del nord-est de Siberia.

Notícia Original

Notícies relacionades:
- ADN humà més antic de la prehistoria.
- Troben un antic parent d'americans i asiàtics actuals a una cova de la Xina. 

Video:


No hay comentarios:

Publicar un comentario