martes, 29 de enero de 2013

Editar el Genoma amb un alt grau de precisió.Un nou mètode per actuar en el genoma permet als científics insertar múltiples gens en punts específics i eliminar gens defectuosos. 

Uns investigadors de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), l'Institut Broad i la Universitat Rockefeller,  han desenvolupat una nova tècnica per modificar amb precisió els genomes de cèl·lules vives en afegir o eliminar gens. La tecnologia podria oferir una via fàcil d'usar i més barata per obtenir per enginyeria genètica organismes que produeixen biocombustibles, dissenyar models animals per estudiar malalties humanes, i desenvolupar noves teràpies, entre altres.

  Es va modificar un conjunt de proteïnes bacterianes que normalment defensen als bacteris contra virus invasors. Amb aquest sistema els científics poden alterar diversos llocs del genoma i poden conseguir un control molt més gran sobre on s'inserten nous gens.  Entre altres aplicacions possibles, aquest sistema podría ser utilitzat per dissenyar noves teràpies contra malalties com la malaltia de Huntington, que sembla ser causada per un gen anòmal específic.


Aquest enfoc també podria facilitar l'estudi de malalties humanes al induir mutacions específiques en cèl·lules mare humanes.


Noticia Original.


No hay comentarios:

Publicar un comentario