lunes, 14 de enero de 2013

Cura contra la sordera


Les causes de la sordera no son hereditàries,els mamifers no tenen la capacitat de regenerar les cel·lules de l'oïda interna una vegada que es danyen o es destrueixen la perdua de oïda de una persona es  irreversible.Els investigador de Harvard han obtingut  un tractament contra la sordera que cada vegada esta mes prop,aquests investigadors han fet experiments amb rossegadors i els experiments han demostrat que les cel·lules auditives poden  regenerar-se a un mamifer adult.

En el seu experiment,els investigadors  havien comprovat que el  havien aconseguit generar noves cèl·lules sensorials auditives, o cèl·lules ciliades.Las cèl·lules ciliades són les primeres cèl·lules receptores del so,el fàrmac empleat és un inhibidor de la gamma-secretasa, involucrada en el desenrotllament de la majoria dels teixits i de moltes cèl·lules.Encara queden problemes que tenen que solucionar abans de que açò siga possible. , els investigadors van començar a veure indicis de recuperació als tres mesos d'haver administrat el fàrmac.
De moment no saben si aquest tractament sera temporal o durara sempre,tampoc poden assegurar si seria útil en tot tipus de sordera o només per a la pèrdua aguda d'audició,l'audició no es va recuperar per complet.
, caldria comprovar si este mètode és igualment útil en mamífers que han perdut l'audició recentment i en els que porten temps sense sentir,Per este motiu, alguns investigadors afirmen que en molts casos si no es regeneren estes neurones la recuperació de l'audició no és possible.
Video relacionat:

noticia


No hay comentarios:

Publicar un comentario