sábado, 19 de enero de 2013

El cervell obsessiu compulsiu s'activa més amb dilemes morals

Els pacients amb trastorn obsessiu-compulsiu tenen una major sensibilitat moral, segons les investigacions dels científics del Hospital de Bellvitge de Barcelona. Aquestes persones pateixen més preocupació davant un problema moral. Es va plantejar un experiment en el que amb tècniques de resonànciamagnètica funcional, es van medir les activacions cerebrals de 73 pacients amb TOC i 73 sans, en el que tenien que optar entre dos opcions de conseqüències negatives.
Se’ls va plantejar el dilema del nadó plorant. Aquest consistia en que els participants tenien que imaginar-se que estaven en una guerra on els soldats enemics rondaven la seua aldea, i tota la gent tenia que amagar-se en un soterrani on hi havia un nadó que plorava, i si no li ofegaven el plor amb risc d’asfixiar-lo, els soldats podien trobar-los a tots.
Els resultats es van comparar amb altres casos més trivials, com anar a la platja. Els pacients amb TOC presentaren una major activació cerebral en regions del cervell relacionades amb els processos de presa de decisions i el desenrotllament del sentiment de moralitat.
El TOC está caracteritzat per pensaments persistents o obsessions, dubtes a l’hora d’haver realitzat alguna acció important, comprovar diverses vegades la mateixa acció, o que necessiten que tot al seu alrededor estiga correctamente col·locat. També hi han pacients que dubten si han fet alguna acció de tipus sexual o religiosa inacceptable. Aquests últims són els que més pateixen aquesta hipersensibilitat moral.


Notícies relacionades: 


No hay comentarios:

Publicar un comentario