lunes, 28 de enero de 2013

Montanyes que podrien desapareixér.[Img #11682]
En Hawái la principal illa de tot el arxipelag (Oahu) es quedara directament llisa, com Midway, sense montanyes. Aquesta illa es vora reduida a mol poc terreny vist al problema de que l'aigua, esta erosionan les montanyes de la anomenada illa.
Pero no sols esta el problema de l'erosió,sino que tambe hi ha un altre problema que tambe es preocupant que tracta que dos volcans estan dissolent les montanyes d'aquesta illa.
 L'equip de Stephen T. Nelson, David G. Tingey y Brian Selck,de la universitat de Brigham Young (Provo Utah), Estats Units va calcular el temps , aproximadament, que tardarien les montanyes en erosionarse o dissolerse, durant el proces es dissol més material del que es arrastrat per l'erosió, y el desequilibri marcarà el destí final del relleu de l'illa.
En l'investigació, els efectes de l'erosió per l'acció de l'aigua varen ser comparats amb els ejercicis quimicament per l'aigua del subsol,la finalitat era veure quina aigua eliminaba major cantitat de material mineral.
No hay comentarios:

Publicar un comentario