domingo, 28 de octubre de 2012

L'ORIGEN DELS 'PUNTS CALENTS' VOLCÀNICS.


   La majoria dels volcans estàn situats en zones on interactuen les plaques continentals. En aquests llocs, l'escorça continental és més feble, i el magma pot obrir-se pas fins a la superfície.

   Els punts calents volcànics tenen una naturalesa diferent. Es tracta de punts que, sense estar necessàriament prop de fronteres entre plaques continentals, tenen major activitat volcànica que els seus voltants.
 
   Fins ara, havia estat difícil determinar la naturalesa de la font del punt calent i la seva ubicació en el mantell. Una explicació descriu corrents estretes de magma que flueixen fins a la superfície de la Terra des de la frontera entre el nucli, de ferro líquid i el mantell sòlid . Però quin material pot estar emmagatzemat en aquesta frontera i tornar prou lleuger com per elevar-se a través de 2.900 quilòmetres de mantell sòlid? Aquesta va ser la qüestió que l'equip de Denis Andrault va abordar quan es va proposar recrear en un laboratori les condicions existents a la frontera entre el mantell i el nucli de la Terra.


El investigados van sometre mostres de roques a una temperatura y presió molt elevades, amb un faig de rajos X, y han demostrar per primera vegada que la roca fundida baix eixes condiciones es lleugera. Aixo ha permés que masses de roca líquida originades en un punt calent es moguen de nou lentament cap amunt com una bombolla en el aigua, fins aplegar a la superficie de l'escorça, on el muntó de magma fomrarà un volcà. Els punts calens de roca líquida apareixen en la frontera entre el mantell inferioir sólid y la capa exetrna líquida del nucli. Aquesta elevació es provocada per la proximitat del nucli, que té una temperatura prou més elvada, que causa la fusió de les roques.


No hay comentarios:

Publicar un comentario