domingo, 28 de octubre de 2012

Barreja d'anticossos manté a ratlla el virus de la sida per més temps

Una combinació de cinc anticossos, provada en ratolins, ha aconseguit mantenir els nivells del virus de la Sida (VIH-1) per davall del més temps que els tractaments actuals. Aquesta teràpia experimental, composta per cinc potents anticossos monoclonals (idèntics entre si perquè són produïts per un sol tipus de cèl·lula del sistema immune), és fruit del treball del immunòleg Michel Nussenzweig, de la Universitat Rockefeller de Nova York. L'investigador va administrar aquests anticossos a ratolins humanitzats, que disposen d'un sistema immune humà que els permet infectar del VIH, i estima que aquesta és una fórmula que podria evitar la infecció de noves cèl·lules. A continuació, el científic va comparar aquests resultats amb els que va obtenir en tractar als ratolins amb una combinació de tres anticossos monoclonals i amb una teràpia basada en un únic anticòs. En tractar als rosegadors amb una teràpia de tres anticossos, el VIH es va mantenir en nivells baixos fins a quaranta dies després de finalitzar el tractament, mentre que la monoteràpia només va aconseguir que el virus fos indetectable durant el temps que el ratolí la va estar rebent (unes dues setmanes). En l'actualitat, la teràpia antiretroviral en humans consisteix a combinar almenys tres fàrmacs antivirals en un mateix tractament per minimitzar l'emergència de virus mutants resistents als medicaments. No obstant això, el VIH s'emmagatzema en una mena de "dipòsits" o reservoris virals que són els que fan que, quan se suspèn el tractament farmacològic, la càrrega viral del pacient s'elevi de nou i que en 21 dies el virus torni a aparèixer .

Noticies relacionades:


No hay comentarios:

Publicar un comentario