sábado, 20 de octubre de 2012

La capacitat dels nadons per detectar regles complexes en un llenguatge, supera la dels adults.
Una  investigació sobre els mecanismes auditius de l'aprenentatge del llenguatge en nadons  de només tres mesos d’edat, ha revelat que  són capaços de detectar i aprendre automàticament relacions complexes entre síl • labes en el llenguatge parlat.D’altra banda, els adults només  reconeixen les mateixes relacions quan se’ls  pregunta per la recerca d'ells.
No obstant això, se sol creure que per als adults és més fàcil aprendre aspectes sofisticats del llenguatge.

L'equip de les investigadores Jutta Mueller, Angela D. Friederici i Claudia Männel, de l'Institut Max Planck per a les Ciències Cognitives i Cerebrals Humanes, han descobert que quan es tracta de saber deduir les regles complexes del llenguatge parlat, l'eficàcia d'un nadó de tres mesos d'edat és major a la dels adults.

Aquestes investigadores van reproduir durant 20 minuts una sèrie de síl • labes que els nadons sentien, mentre es mesurava la resposta cerebral  utilitzant l’electroencefalograma (EEG).

La sèrie presentava una regla . Però, apareixien de tant en tant combinacions que no seguien l’exemple de la majoria. Els mesuraments d'EEG mostraren que els nadons reconeixien aquest incompliment de la regla.
Quan els adults s'enfrontaven a la mateixa prova que els nadons, només reaccionavens quan se'ls demanava buscar una relació.
Això demostrà que la capacitat de reconeixement automàtic es perd en una etapa futura de la vida.


- Noticies relacionades:

- Video: 


No hay comentarios:

Publicar un comentario