miércoles, 22 de octubre de 2014

Restes d'un temple romà a Albacete
El professor Sebastián Ramallo,ha localitzat i determinat la ubicació precisa d'un temple de planta itàlica, construït a finals del segle I a. C., en el jaciment del Turó dels Sants (província d'Albacete)
Els arqueòlegs han concretat les dimensions de l'edifici, a més de l'orientació, característiques constructives i estat de conservació d'un temple que només coneixia pel dibuix d'unes excavacions realitzades en el segle XIX, i que se suposava que havia estat destruït poc després de seva exhumació
La directora del Museu d'Albacete, Rubí Sanz, va reprendre les investigacions en aquest important enclavament a finals del 2013, després de diverses dècades d'inactivitat arqueològica
Es va realitzar la prospecció sistemàtica i exhaustiva del jaciment, referenciant espacialment totes les troballes materials i traces d'activitat visibles a la superfície del Cerro
Es van dur a terme dos sondejos, en un dels quals es van identificar retallades a la roca de base d'un edifici de culte de caràcter monume
ntal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario