jueves, 23 de octubre de 2014

El tejo de Serra Arana en perill d’extinció

Un equip d’investigadors del departament d’Anàlisis Geogràfic Regional i Geògrafia Física de la Universitat de Granada, publiquen un treball en la revista  “Bosque (Valdivia)”, en el qual descriuen el anàlisis geoecològics de una població mediterránea relicta, amenaçada y poc coneguda de tejo.
El seu objectiu prioritari era coneixer en quines condicions és desarrolla la espècie i les seues possibilitats de preservació en el futur, per al qual abordaren, mitjançant el treball de camp, la seua identificació i localització, el anàlisis de l’estructura demogràfica de la població, del seu estat de conservació, dels hàbitats y dels nicols ecològics.
Com a resultat, els autors van obtindre un mapa corològic ADa de l’espècie i un major coneixement de la mateixa, descobrint el predomini dels arbres adults de edats mitjanes y longeves, la escasses de individus juvenils i la inexistència de plàntules; un destacat desequilibri sexual, amb prevalença del gènere masculí, i un estat de conservació òptim a degradar el conjunt de la població, entre altres conclusions.
En aquest treball els experts plantegen una proposta de conservació i regeneració del tejo basats en la protecció dels exemplars existents, el tejo és pot classificar com una espècie singular i d’alt valor ecològic.
El tejo té un caràcter relicte el qual no és perillós, la seua conservació en el futur no esta garantitzada per les característiques de la població i per les condicions en els boscos de “caduco-marcescentens” castigats per la explotació antròpica.

Noticia original

Noticies relacionades
-Mes informació sobre el tejo a Asturies:

-La toxicitat del tejo i característiques:

Vídeo

No hay comentarios:

Publicar un comentario