jueves, 23 de octubre de 2014

La sensació de boca seca pot ser síntoma d’asma

Científics de la Universitat de Granada i de l’Hospital d’Alta Resolució de Loja (Granada) han demostrat que els pacients asmàtics pateixen xerostomía, el qual tenen un pitjor control de la enfermetat.

La xerostomía afecta al 50% de les persones majors de 60 anys i el 90% en pacients hospitalitzats, es tracta d’un síntoma que presenten molts pacients i dona lloc a molèsties i efectes importants sobre la qualitat de vida i la salut bucal.

Després, el corticoides inhalats (CI) son la base del tractament de pacients d’asma bronquial i s’aplica mitjançant dispositius d’inhalació. Els CI’s tenen baixa biodisponibilitat, tenen efecte a nivell local, i passen en poca proporció a la circulació general.

És va fer un estudi a 74 pacients, els quals 57 pacients tenien asma i altres 17 estaven sans i van participar en el equip de control.

Les dades indiquen que els tractaments amb dosis altes de CI’s provoquen una disminució d’una proteïna salival MUC5B, que té un efecte protector sobre la mucosa oral.

Els resultats d’aquest treball, els científics arribaren a la conclusió que existeix una relació moderada entre el grau de control del asma y la gravetat de la xerostomía.

Noticia original

Noticies relacionades
-Mes estudis que comproven aquest fet

Vídeo

No hay comentarios:

Publicar un comentario