miércoles, 22 de octubre de 2014

Ranavirosis
Investigadors de la Queen Mary University of London (QMUL), l liderats per l'investigador Jaume Bosch, del Museu Nacional de Ciències Naturals (MNCN-CSIC), han estudiat els efectes d'un virus del gènere Ranavirus (que afecta amfibis, rèptils i peixos), que està delmant les poblacions d'amfibis del nord d'Espanya.
Fins ara, els virus del gènere Ranavirus només havia provocat un descens preocupant en les poblacions de granota comú, Rana temporaria, a Anglaterra. No obstant això, aquesta vegada aquest virus, causant de la ranavirosis, està reduint dràsticament les poblacions de diverses espècies d'amfibis.
Les dades mostren la situació catastròfica en què es troben les comunitats d'amfibis i els ecosistemes en els quals habiten.
Les anàlisis genètiques mostren que els virus d'Astúries i de Galícia són gairebé idèntics i, per tant, la introducció del virus seria gairebé simultània en dues zones separades, això indica que estaria provocada per l'home. Durant aquests anys els científics han detectat un ampli rang d'espècies afectades per aquest mateix virus, incloent una serp que es va alimentar amb amfibis infectats.Es tracta de patògens que aconsegueixen saltar d'unes espècies a unes altres i superar les barreres immunològiques dels nous hostes. Malalties zoonòtiques (transmeses des d'animals a humans) com la grip A o l'Ebola estan causades per virus que, com l'estudiat, tenen aquesta capacitat.Una de les majors amenaces per a la biodiversitat és l'augment de les malalties infeccioses que afecten a diverses espècies alhora.

No hay comentarios:

Publicar un comentario