viernes, 24 de octubre de 2014Els virus dels anfibis aporten claus sobre el contagi entre especies

Investigadors de la Queen Mary University of London (QMUL), la University College London (UCL) i la Real Societat Zoològica de Londres (ZSL) guiats por l’investigador Jaime Bosch, del Museu Nacional de Ciencies Naturals (MNCN-CSIC), han estudiatlos efectes d’un virus del gènere Ranavirus (que afecta a anfivis, reptils i peixos).


Jaime Bosch i un equip de investigador, van trobar anfivis de sis especies diferents morts graument afectats per ranavirosis en el Parc Nacional de Pics d’Europa (Asturies), i uns anys més tard també van trobar la mateixa enfermetat a la presa del Pontilló (Galicia), a 200 km del Parc Nacional. El estudi mostra lo fàcil que lels virus es propagen per la acció de l’hombre i el enorme impacte que poden tenir en les comunitats locals.

Es trata de patògens que consigueixen saltar d’unas especies a altres i superar les barreres inmunològiques dels nous hospedadors. Enfermetats zoonòtiques (trasmitides des de animals a humans) com la gripe A o l’ébola.

Jaime Bosch, esplica que una de les majors amenaces per a la biodiversitat es l’augment de les enfermetats infeccioses que afecten a varies especies al mateix temps.


No hay comentarios:

Publicar un comentario