martes, 13 de marzo de 2012

Operació pionera a un fetus amb una malaltia pulmonar mortal

“Si no la huiéramos operado, ahora estaría muerta”

Aquesta és la frase que va dir el doctor Julio Moreno després de la operació que feren i un equip de professionals del Hospital Clínic de Barcelona i del Sant Joan de Déu de Barcelona.

És una de les operación més complicades ja que operar a un feto de tan sols 800 grams al interior del ventre de la seva mare mitjançant una endoscòpia através de la tràquea del feto i amb el láser, que l'utilitzaren per a “tencar” el que obstruïa el aire , és complicat, i que l’operació surti bé;és molt més complicat ; per una part perquè ha sigut la primera al món i per altra , en aquesta operación el pacient pot pedre molt de líquid i arribar a que el cor se li pari. Fou una operación rápida , de tan sols 30 min. De durada però molt intensa.

En aquest tipus de operacions, en el 90% dels casos, o es produeix una mort fetal o neonatal per aixó els metges están tan contents del éxit de l’operació ja que la pacient en aquest cas , Alaitz, que hui dia té 17 mesos, fa vida normal , com una altra persona .

La operación consitia en operar a un feto de tan sosl 26 semanes al ventre de la seva mare , perquè patía una afectació pulmanar que feia que els bronquis no reberen el aire necessari per a respirar ja que tenien una malformació que obstruïa aquests . Al tenir els bronquis paralitzats impedía que el pulomó fera la seua funció i per tant s’inflava i no actuava com havia de fer-ho.

Alaitz va naixer a les 38 setmanes de gestació amb un perfecte estat de salut i amb un pes de 2,54 kg però va ser sotmesas als 13 dies de vida a la intervenció quirúrgica final que li permetre que eliminaren tots els lóbuls pulmonars que encara li quedaven un poc danyats per la malformació.

Aquest problema que va tindre Alaitz als pulmons sols es dóna en 1 cas de 10.000 fetos però problemes d’anomalíes en els fetos, hi ha 1 de cada 500 embarassades. Per aquest motiu els metges demanen que durant el període d’embarass , el millor és fer-se una ecografía per saber el estat de salud del fetus i que no tinga ninguna malformació o problemas que perjudiquin els seu futur.Noticies Relacionades:


No hay comentarios:

Publicar un comentario