miércoles, 14 de marzo de 2012

El percentatge d' infeccions per VIH entres usuaris de drogues inyectades cau del 18% al 9%.

Els usuaris infectats en les últimes dècades han anat reduin-se a la meitat en Estats Units.La mala notícia es que s'ha reduït també l'us de test del VIH, a pesar de que es segueix practicant conductes de risc com l'us compartit de xeringues.
Aixi adverteix un estudi realitzat per el CDC  que es basen el una enquesta realitzada en 2009.
Segons explica l'epidèmiolega pesar de que hi ha un descensde noves infeccionsper VIH. El 9% dels usuaris infectats per les drogues inyetades que tenien VIH no sabien que estaven que teníen aquesta infecció.
A mes una tercera part dels usuaris infecctats reconeixen que comparteixen xerigues,la majoria havia mantinguten l'últim a ny relacions sexulas sense protecció i més de la meitat havía tintut més d'una parella sexual.
Les proves que diagnosticaren el VIH de la població esta caiguent.
La directora (Amy Lansky) ajunta a la divisó de Prevenció del VIH/sida del CDC, aclareix que el resultat d'aquesta enquesta s'utilitzaran per focalitzar els esfoços de prevenció sobre la prevenció de risc.

Noticia original

Noticies relacionades
- http://www.soymanitas.com/ultimas-noticias-sobre-el-vih
- http://www.youngwomenshealth.org/sphiv-aids.html

Video:


El perque d'una vacuna inexistent

No hay comentarios:

Publicar un comentario