sábado, 6 de abril de 2013

Una nova molècula per a combatir la malària

A l’Àfrica la malària segueix sent una malaltia que mata mils de persones i afecta a milions. El millor per no patir la malaltia es la prevenció amb mosquiteres i insecticides ja que no hi han vacunes per a ella i així evitem el parasit que provoca la malaltia i els tractaments. A dies de hui hi ha la necessitat de crear nous medicaments a causa de la resistència que hi ha als antics en moltes zones del planeta.

Els paràsits més comuns que provoquen la malària son el Plamodium falciparum y el Plasmodium vivax. Un estudi mostra un producte que podria curar la malaltia i a més bloquejar la seua transmissió. També s’està investigant en un fàrmac derivat de la quinolina (un antibiòtic) per a que puga ser subministrat a baixes dosis, capaç de fer front als paràsits i a més sense generar toxicitat en el receptor. Aquest compòs te el mateix mecanisme que el principal component del Malarone, un antimalàric molt utilitzat. El nou producte ataca al paràsit quan aquest està a l’interior dels glòbuls rojos. Aquest compost te que tindre un efecte prolongat per evitar la reinfecció.

El que fa el compost es bloquejar la transmissió. El parasit que provoca la malària, quan es transmet per el mosquit, acaba en els globuls roig, en ocasions els destrueix i en altres el que fa es utilitzar-los per desarrollar els seus gàmetes i açò es el que evita el nou fàrmac ja que  destrueix els gàmetes en les primeres 24 hores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario