lunes, 29 de abril de 2013

Mapes de totes les proteïnes de l'interior d'una cèl·lula

Els ciétifics del Institut Tecnològic de Massachusetts  per a conèixer el interior de la cèl•lula necesiten saber la ubicació de les mol•lècules i proteïnes  , també han desenvolupat una tècnica que pot etiquetar totes les proteïnes d'una cèl•lula, la qual cosa els permet crear mapes més precisos de les ubicacions d'aquestes proteïnes.
 El nou mètode utiliztat per l’equip de Alice Ting , combina els punts forts de dos tècniques existents per a eitquetar proteïnes en un lloc concret de la cèl•lula i generar una llista completa de les proteïnes d’eixa area. Dos químis crearen una llista de les proteïnes presents en la matriu mitocondrial per a demostrar el mètode de l’equip de Alice Ting , ja que la major part de generació d’energia d’una cèl•lula es du a terme a les mitocondries , amb aquest mètode l’equip va identificar unes 500 preoteïnnes en la matriu mitocondrial

Noticia original 

Noticies relacionada


Video :


No hay comentarios:

Publicar un comentario