domingo, 28 de abril de 2013

Arquitectes ocultes de la genètica.


Es fàcil vore els components principals de gnoma com els arquitectes d'un ser viu, però s'ha anat subestimant l'aportació de certes parts menudes de material genètic que dirigeixen les obres de contrucció de l'edifici de la vida sense que siga evident a primera vista. El que fa, seguint amb la metàfora, es decidir on i quan enviar albanyils, fusters, fontaners, electricistes y altres profesionales per construir una estructura.

Aques estudi identifica els reguladors moleculars de l'epigenètica, el procés per el qual els gens del nostre ADN son activats y desactivats en moments i punts exactes.

 La extranya quantitat de possibles convinacions de gens actius e inactius explica per qué una quantitat  menuda de gens pot portar a cap moltes funcions. Però el que la gent es pregunta es: ¿Quina cosa guía estos factors cap als seus objectius? 

S'ha descubert que els piARNs porten els factors epigenètics a nombrosos puestos del gnoma, on activarán o desactivarán genes. El gran canvi trobat en els patrons d'expresió de gens mostra el paper necessari que porten a cap en la coordinació de la activitat biològica.

Noticia original.Noticia relacionada 1
Noticia relacionada 2

No hay comentarios:

Publicar un comentario