jueves, 14 de mayo de 2015

La coexistència entre blat de moro modificat genèticament i convencional és possible

Un estudi, amb participació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, en el marc del projecte europeu de recerca Practical Implementation of Coexistence in Europe (PRICE), assenyala les mesures a seguir per evitar la presència accidental de blat de moro MG en camps convencionals.

Aquestes pràctiques eviten o redueixen la pol•linització creuada i, per tant, s'evita superar el llindar del 0,9% de presència no desitjada de blat de moro MG en camps convencionals. El 0,9% és el valor per sobre del que un producte s'ha d'etiquetar com MG, segons la legislació actual.

El projecte de recerca PRICE ha realitzat una sèrie de seguiments en parcel•les de blat de moro modificat genèticament i convencional al Baix Empordà, aplicant les recomanacions de l'Associació Nacional d'obtentors Vegetals (ANOVE).

D'altra banda, els assajos de camp duts a terme a Alemanya, la República Txeca i Catalunya amb blat de moro androestèril (no productor de pol•len), han mostrat que podria ser també una estratègia de contenció biològica eficaç per assegurar la coexistència. El projecte conclou que, amb aquestes mesures s'evitaria la presència accidental de blat de moro MG en camps convencionals, deguda a la pol•linització creuada.

Finalment, en el transcurs del projecte PRICE, també s'ha desenvolupat un nou mètode de mostreig simplificat, ràpid i econòmicament competitiu, que permetria quantificar la presència de blat de moro MG en camps sembrats amb blat de moro convencional.

Notícia relacionada

Notícia original

Video

No hay comentarios:

Publicar un comentario