lunes, 18 de mayo de 2015

El que la contaminació provoca

Si viu en una gran ciutat, amb cada inhalació introdueix en els seus pulmons diòxid de nitrogen (produït pel trànsit i la indústria), partícules en suspensió (generades pel trànsit) i ozó troposfèric. Són tres contaminants nocius per a la salut que, segons adverteix Juan Bárcena, responsable de l'Àrea de
Qualitat de l'Aire d'Ecologistes en Acció, a Espanya superen els valors límit legals que marca la Unió Europea. L'ozó troposfèric s'acumula durant els mesos de més sol, un contaminant que "es forma a partir de reaccions químiques amb altres contaminants i els raigs de sol, per això és més elevat quan fa bon temps".
Però la contaminació s'expandeix a l'aigua, a la terra i arriba als aliments. Aquest és el cas dels contaminants orgànics persistents: DDT, endosulfan, hexaclorobenzè i policlorobifenils, presents en equips elèctrics i edificis antics. S'han trobat restes en zones remotes.
Cap dels esmentats contaminants s'utilitza ja a Espanya, encara que segueixen presents en el medi ambient perquè han estat dissenyats per persistir durant anys.
L'OMS revela un vincle estret entre l'exposició a contaminants ambientals i el desenvolupament de malalties cardiovasculars, com els accidents cerebrovasculars i les cardiopaties isquèmiques, les pulmonars i fins i tot el càncer. En els últims anys, a més, diferents investigacions i estudis comencen a assenyalar a la contaminació com un factor que contribueix a l'increment d'altres problemes de salut, com les al·lèrgies. Però hi ha altres menys coneguts. Contribueix a l'obesitat. disminueix el rendiment en nens i genera problemes de pell.

Vídeo:


Notícies relacionades:


1 comentario:

  1. És una notícia interessant i tema de debat, i present en quasi tots els dies ja que la contaminació provocada per crema de combustibles s'ha disparat de forma desmesurada i comencem a notar els efectes que du a terme aquesta acció.
    A més de la gent els científics saben que s'ha disparat el seu ús de manera incontrolada i fins que no comencen a agreujar-se encara més les conceqüencies del seu ús la gent no serà concient del que provaca el elevat ús de gasos i combustibles.

    ResponderEliminar