jueves, 24 de febrero de 2011

Transgènics amb precaució? No, gràcies


El Consell de ministres ha aprovat un Reial Decret sobre el Nou Reglament General de Registre i la modificació del Reglament General Tècnic de control i certificació de plantes de viver. El regalment afig que en els transgènics s'haurà d'avaluar el cultiu, comercialització i impacte en el medi ambient.

L'Executiu considera que aquest registre és de “gran importància” per que en el es trobaren inscrits tots els cultius, l'examen tècnic de la varietat i l'autorització per al seu comercialització. Apuntales, introduïx disposicions sobre varietats de conservació (autoctasses i locals) i varietats sense valor intrínsec (aficionat) i limita la zona de producció de dites llavors al seu regió d'origen.

Els anàlisis es realitzaren per Centres adscrits a l'Oficina Espanyola de Varietats Vegetals del MARM (OEVV).

A Espanya hi ha unes 300 entitats productores de llavors i uns 3.000 productors de plantes de viver, per la qual cosa el govern destaca que les llavors i plantes de viver per a l'exercici de l'activitat agroalimentària, agroindustrial, ornamental, forestal i inclús ambiental, és "molt important", per l'efecte multiplicador que l'ús d'estos materials de reproducció tenen sobre els rendiments i el valor de les collites o productes derivats, sense necessitat incrementar el cost de la resta de mitjans de producció.

Notícia original

Noticies relacionades:
Un augment important de les hestaries per als transgènics
La UE ens enganya?

Videos:


No hay comentarios:

Publicar un comentario