domingo, 27 de febrero de 2011

S'implanta un servei de recollida d'oli domèstic que s'utilitzarà per a produir biodièsel


S’ha iniciat la prestació del servei de recollida, transport i posterior reciclat d'olis vegetals usats en fer fritures i que s'usaran com a matèria primera per produir biodièsel.
Com a conseqüència, els sectors de l’hostaleria poden posar-se en contacte amb la companyia perquè posen a la seva disposició bidons de diferent grandària segons la producció d'oli usat que cadascun tinga.
Desprès, l'empresa ho recollirà i anirà reposant els bidons a mesura que es vagin omplint.
Això si, aquest oli sols pot ser provinent d’usos alimentaris, i ha d’estar perfectament embotellat i segellat amb botelles de plàstic, mai de vidre.
Tot açò, facilita la depuració de l’aigua residual urbana ja que aquestes grasses fan més costos aquest procés. Si no s’elimina l’oli de l’aigua, pot arribar a les conques, aqüífers i al mar i contaminar totes aquestes aigües, que després es filtraria i degradaria l’entorn.
A més, l'oli en l'aigua facilita la proliferació de microorganismes perjudicials per a la salut, i provoca també problemes en les canonades de les llars, obstruint-les.
Per tant, gràcies a aquesta proposta s’abaratirà la depuració i es facilitarà la reutilització de l’aigua.


No hay comentarios:

Publicar un comentario