domingo, 20 de febrero de 2011

Sexe i violència s'encenen a la mateixa zona del cervell

Uns científics d’EUA han descobert que el nexe que uneix els comportaments violents i els sexuals es troba a una xarxa neuronal, situada a l’hipotàlem. Encara que l’experiment ha sigut realitzat amb ratolins, es creu que es podria aplicar al comportament humà.

L’experiment amb ratolins, es va dur a terme de la següent manera: Es va exposar a dos ratolins mascles a una situació on podia donar-se la violència i després, a un d’aquestos ratolins a una situació sexual amb una femella.

D’aquestos casos s’observà que a les dos situacions, al ratolí se li activà la mateixa zona de l’hipotàlem. Aquesta activació de les neurones només es donà durant les primeres fases dels encontres, el q significa que els dos comportaments estan arrelats a l’estructura bàsica del cervell.

Al mateix temps, els investigadors tractaren de manipular aquestes neurones per intentar reduir el comportament agressiu, però aquesta reducció fou sols temporal.
- Altres links interesants

- Videos relacionats

No hay comentarios:

Publicar un comentario