sábado, 5 de febrero de 2011

¿Què és la bulimia?


La bulímia es la preocupació excessiva per el nostre aspecte físic i per el que pesem, aquesta pot ser provocada per la ansietat, i causa un desorden alimentici  en la persona que ho pateix.
Es una infermetat psicològica i somàtica que produeix l’obsessió de les dietes abusives, vomitar, i el consum de medicaments com laxants i diürètics. Aquesta infermetat la pateixen mes les dones que els homes, i on mes probabilitat hi ha de patir-la es en l’adolescència, i pot ser dure molts mes anys.
Les persones bulímiques, senten una culpa enorme, perquè creuen que mengem molt i també tenen una baixa autoestima, es prenen medicaments per perdre pes, i per això el cos presenta en tan poquet temps una baixa del pes.
Doncs el comportament d’aquestes persones s’observa en  aquelles que tenen anorèxia nerviosa o sempre han estat fen dietes exagerades, però la bulímia no provoca una perduda de pes tan gran com ho pot fer l’anorèxia.
noticia principal

noticies relacionades.
bulimia nerviosa.
trataments

No hay comentarios:

Publicar un comentario