martes, 24 de marzo de 2015

Reproducció sexual versus reproducció asexual

Durant dècades, els biòlegs evolutius van considerar a la reproducció sexual com una paradoxa. Matemàticament, la reproducció asexual semblava tenir més sentit. Cada organisme podria produir descendents pel seu compte, i tots els seus gens serien transmesos, en lloc del 50% que en una unió sexual cada progenitor transmet a la seva descendència.

D'altra banda, amb el pas del temps es produeix una acumulació de mutacions nocives. Noves mutacions es produeixen de forma natural en cada espècie d'una generació a la següent. Quan les espècies es reprodueixen sexualment, els seus gens són separats, barrejats i recombinats de diverses maneres, així que cada descendent no rep totes les mutacions dels seus progenitors a més de les que se li presentin. En la reproducció asexual, però, l'espècie còpia el genoma existent com un tot, clonant en la pràctica. Per tant, els individus transmeten totes les mutacions que acumulen de manera natural de generació en generació.

Així doncs, és la reproducció sexual més avantatjosa que l'asexual?

Usant en els seus experiments diverses espècies de plantes del gènere Oenothera, l'equip internacional integrat, entre d'altres, per Jesse Hollister, de la Universitat de Toronto a Mississauga, Canadà (qui ara està a la Universitat de Stony Brook a Nova York, Estats Units) , i Marc Johnson, de l'esmentada universitat canadenca, ha obtingut resultats que recolzen clarament una teoria defensada per molts biòlegs: Les espècies que es reprodueixen sexualment, en comptes de asexualment, són més sanes amb el pas del temps, perquè no acumulen mutacions nocives .

En definitiva, el sexe és bo per a la salut, fins i tot en el cas dels vegetals.Enllaços:

 Noticia original

Noticia relacionada

No hay comentarios:

Publicar un comentario