lunes, 2 de marzo de 2015

Projecte reductor de la contaminació mediambiental

El Centred'Estudis Ambientals del Mediterrani ha posat en marxa un projecte d'investigació, a nivell Europeu i dins del programa LIFE +, sobre la reducció de contaminació de l'aire que poden exercir tendals i marquesines tèxtils.

Després dels descobriments hi haurà una major innovació en la fabricació de tèxtils que permeten reduir els nivells d'òxids de nitrogen i compostos orgànics volàtils perjudicials per al medi ambient i la salut.

Participen en aquest projecte: CEAM, Aitex, l'Ajuntament de Quartde Poblet, i institucions italianes com Legambiente i Next Technology Tecnotessile.


L'objectiu és la utilització de tèxtils amb propietats fotocatalítiques, ja que permeten l'eliminació o transformació de substàncies contaminants en altres menys nocives, per així aconseguir una major descontaminació d'atmosferes urbanes.

Es pretén demostrar la seva eficàcia mitjançant la seva implantació en diverses localitats.


Els seus impulsors afirmen que la repercussió econòmica i mediambiental és "clarament positiva", ja que permetrà a les empreses ser més competitives i al mateix temps, servirà de base per animar els diferents sectors interessats a adoptar un enfocament més integrat de la gestió de la qualitat de l'aire urbà.
No hay comentarios:

Publicar un comentario